predavanje
prof. Saudin Cokoja
Subota, 20.01.2018 14:00

prof. Saudin Cokoja

Saudin Cokoja je rođen 29. avgusta.1979.  godine u Prozoru. Srednju školu, smjer mašinski tehničar, završava 1998. godine u Bugojnu. Nakon završene srednje škole, upisuje Islamsku pedagošku akademiju u Bihaću. Tokom studiranja na IPA-u, 1999. godine odlazi na studij u grad Allahovog Poslanika, s. a. v. s., časnu Medinu. Studij na Islamskom univerzitetu, Fakultet dave i usulu-d-dina, Odsjek za akaid i historiju islama, uspješno završava 2006.

Do sada je objavljivao tekstove u islamskom časopisu 'El-Asr', te islamskim internetim portalima. U januaru 2014. godine izdaje svoju prvu knjigu "Oživimo srca, oplemenimo duše", koja je doživjela dva izdanja. Trenutno radi kao nastavnik islamske vjeronauke u O.Š. "Gornji Vakuf" u Gornjem Vakufu-Uskoplju, gdje i živi. Oženjen je i otac troje djece.