28.12.2017

Es selamu alejkum!

Ovim vas obavještavamo da imate mogućnosti da kandidujete članove BIZ Malmo za izvršne organe našeg džemata.

Kandidat mora da je najmanje tri godine član Islamske Zajednice.

Obavezno napisati u prijedlogu za koji organ i za koju funkcija u tom organu.

 

Rok prijave do 20.01.2018. godine.

1. Predsjednik Odbora

2. Član Odbora

3. Član Revizione komisije

Prijedloge poslati kanddacionoj komisiji   na mail:
                hasan@bizmalmo.se

ili   predsjednik@bizmalmo.se

 

Mahsuz selam

 

Vaš BIZ Malmo!