Glavni imam

IDRIZ EF. KARAMAN

Glavni imam za Švedsku
Sekretar odbora
Mobil: 070 730 0246
Email: karaman@bizmalmo.se

Predsjednik odbora

EMIR PRLA

 

Imam

HASAN EF. JASAREVIC

Član odbora
Mobil: 0769-286203
Email: imam@bizmalmo.se

Blagajnik

Eneim Montaser

clan odbora

tAIBA DELIC

Imam

ALEN EF. DELIĆ

Član odbora
Mobil: 0700-469042
Email: imam@bizmalmo.se

Član odbora

VERNES POPARA