Kontaktirajte nas putem formulara

PRAVILNIK O JEDINSTVENOJ ČLANARINI I VJERSKIM USLUGAMA

 

   

  Islamska zajednica Bošnjaka  Bosniakiska Islamiska Samfundet  

         Švedskoj IZBUŠ BIS  

     

  

  

Ovaj Pravilnik donesen je u skladu sa Stautom Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj, te na osnovu odluke Skupštine Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskojodržane 6. marta 2010. u Boråsu.  

  

  

  

 Član 1

Pravilnik regulira: 

   

 • prava i dužnosti koja se stiču redovnim plaćanjem članarine,  

 • vjerske usluge za članove Islamske zajednice i  

 • vjerske usluge za nečlanove Islamske zajednice   

  

OPĆE ODREDBE  

  

Član 2  

  

 1. Punoljetni muslimani koji prihvate Statut Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj i njenih lokalnih džemata i Pravilnik o članarini i vjerskim uslugama imaju pravo da putem pristupnice postanu članom Islamske zajednice i putem Porezne uprave plaćaju članarinu  

 1. Članom Islamske zajednice postaje se danom potpisivanja pristupnice, a prava koja regulira ovaj pravilnik ostvaruju se tek danom kada se počne plaćati članarinaMaloljetna djeca postaju članovi Zajednice čim jedan od njihovih roditelja potpiše pristupnicu.  

 1. Članovi Islamske zajednice imaju jedinstvenu člansku knjižicu.  

 1. Preseljenjem u drugi džemat zadržava se kontinuitet članstva, s tim da je član obavezan da o tome obavijesti Islamsku zajednicu Bošnjaka u Švedskoj.  

 1. Članovi koji više ne žele biti članovi Islamske zajednicedužni su da o tome pismenim putem obavijeste Islamsku zajednicu Bošnjaka u ŠvedskojUkoliko se obavijest o istupanju potpiše do 31. oktobra tekuće godine članarina se prestaje naplaćivati od naredne godine. Ukoliko se to desi poslije 31. oktobra tekuće godine, članarina se plaća i narednu godinuPrava regulisana ovim pravilnikom ostvaruju se sve dok se naplaćuje članarina.  

 1. Da bi se ponovo učlanili u Islamsku zajednicupotrebno je potpisati novu pristupnicu.  

 1. Sadašnji članovi IZ koji su propustili potpisati pristupnicumogu u prelaznom perioduali najkasnije do 31.10.2013. potpisati pristupnicu, a članarinu uplatiti na osnovu bruto prihoda iz 2011, i time zadržati svoje članstvo i prava koja iz toga proizilaze.  

  

ČLANARINA ISLAMSKE ZAJEDNICE  

  

Član 3  

  

Članarina iznosi 0,7 % od bruto oporezovanih primanja. Članovi koji nemaju prihoda za oporezivanje plaćat će paušalnu članarini u iznosu od 365 kr. godišnje na principu dobrovoljnostiOsobe koje rade u drugim državama i čiji prihodi se ne oporezuju u Švedskoj plaćat će ćlanarinu u iznosu od 0,7% od svih prihoda za prethodnu godinuObije ove grupe sutakođerobavezne potpisati pristupnicu.  

  

Član 4  

  

Porezna uprava sredinom svakog mjeseca uplaćuje 1/12 godišnje članarine svih članova na račun Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj. Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj zadržava 50 kruna po članu za administrativne troškove, a preostala sredstva uplaćuje na račun matičnih džemata članova Islamske zajednice.  

  

  

  

    

 

   

 

  Islamska zajednica Bošnjaka  Bosniakiska Islamiska Samfundet  

         Švedskoj IZBUŠ BIS  

     

  

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA ISLAMSKE ZAJEDNICE  

  

Član 5  

  

Članovi Islamske zajednice imaju pravo na  potpuno besplatne sve usluge pobrojane cjenovnikom usluga ovog PravilnikaPored ovih pogodnostičlan Islamske zajednice bez dodatnih plaćanja ima pravo:  

  

 • da učestvuje u svim vjerskim obredimaprogramima i manifestacijama organiziranim u džematu,  

 • na odgoj i obrazovanje djece kroz mektebsku nastavu,      

 • da koristi prostorije džemata za privatne svečanosti vjerskog karaktera  

 • na pomoć po privatnim potrebama i diskretan razgovor s imamom u vezi bilo kojeg ličnog ili porodičnog problema  

 • član Islamske zajednice je dužan da se brine o svojoj zajednicinjenim potrebama i problemima - član Islamske zajednice ima pravo da bira i da bude biran u njene organe   

  

Član 6  

  

Nijedan džemat ne može izvršiti vjersku uslugu licima koja nisu članovi Islamske zajednicesve dok ne izvrše uplatu preciziranu ovim Pravilnikom.  

Član 7  

  

Imam jednog džemata nema pravo izvršiti usluge članovima ili nečlanovima u drugom džematu bez prethodne saglasnosti Odbora džemata, na čijem području se usluga traži.  

  

CJENOVNIK USLUGA  

  

Član 8 

VJERSKE USLUGE 

NEČLANOVI 

          ČLANOVI  

Akika – nadijevanje imena 

1 000 

0 

Dova za sunnetluk 

1 000 

0 

Vjenčanje 

1 000 

0 

Ikrar – dova 

1 000 

0 

Dova prilikom useljenje u kuću ili stan  

1 000 

0 

Mevlud – Tevhid  

1 000 

0  

Usluge imama prilikom dženaze 

2 000 

0 

OSTALE USLUGE 

Kupanje i opremanje umrlog

4 000 

0 

Ćefini 

2 000 

0 

Pomoć u organizaciji dženaze 

1 000 

0 

Korištenje prostorija u džamiji 

1 000 

0 

Član 9  

  

Ove cijene odnose se na usluge u mjestu u kojem imam živiUkoliko se usluga vrši izvan mjesta boravka imamadodatno se plaćaju putni troškovi na osnovu pravila koja određuje Porezna uprava.  

  

  

Ovaj Pravilnik je usvojen na Skupštini Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskojodržanoj 02.02.2013. godine u GislaveduPosljednja izmjena usvojena na Skupštini IZBUŠ 01.03.2014.g. Važeći je od dana usvajanja sve dok se ne izmijeni ili usvoji novi.